Kaligrafi

Kaligrafi, yunanca güzel anlamına gelen “kallas” ve yazı anlamına gelen   “graphia” kelimelerinden türemiş güzel yazının bir   ifadesidir. Diğer bir deyişle Kaligrafi, bir harf üzerinde kesik uçlu kalemlerle, estetik ve şekil verilerek   özen ile meydana getirilen güzel yazı (hat) sanatıdır.

Kaligrafi   insanoğlunun yüzyıllardır birbirleri ile iletişimindeki görsel sanatlarının   önemli bir parçasıdır.

Güzel yazı eski tarihlerden günümüze kadar insanların hep ilgisini çekmiştir.   Kaligrafi (hat) sanatı İslam kaynaklarında: “ Hat, cismani aletlerle(kesik   uç kalemlerle) meydana getirilen ruhani bir bendesidir (bağlılık)” diye en öz   bir biçimde tarif edile gelmiştir.  Eski Fransızlar ise güzel yazının insanın   içinden geldiğini ruhunun ve kişiliğinin aynası olduğunu ve kalbinin temizliğini   yansıttığını söylerler. Bundan birkaç on yıl öncelerine kadar okullarımızda   seçkin hocalarımız tarafından kaligrafi ile ilgili dersler verilmekte idi, çünkü   kaligrafi, güzel yazı, o toplumda yaşayan insanların kabiliyetini, kalitesini ve   hünerini en açık biçimde gözler önüne sermekteydi.

Eskiler biliyorlardı ki,   eğer bir davetiye kaligrafik yazıldı ise üzeri yazılmış olan o kağıdın, zarfın   değeri de o kadar yüksekti. Onun içindir ki, Osmanlı padişahları fermanlarını   kaligraf lara yani (Osmanlı ve Arap lisanında) hattatlara yazdırır bu   şekilde muhataplarına iletirlerdi. Onlar güzel yazının sahibini anlatan bir ayna   olduğunu idrak etmişler ve kaligrafiye önem vermişlerdi.

Günümüzde kaligrafi   sanatı özellikle davetiye, sertifika, berat, vb. gibi özel mektuplarda   uygulanmaktadır.